รายชื่อที่ถูกระงับไอดี

ลำดับ
ชื่อตัวละคร
ถูกระงับเมื่อวันที่
เหตุผล
1 endgame 2019-05-26 14:29:02 โง่
2 POCKY 2019-05-21 21:45:07 โง่
3 PON1121 2019-05-16 18:00:57 โง่
4 S444413331 2019-05-13 17:16:55 โง่
5 1080 2019-05-11 19:27:59 โง่
6 SIGNO 2019-05-11 12:24:07 โง่
7 SHiSUKA 2019-05-10 13:23:16 โง่
8 BungBEN 2019-05-09 18:13:02 โง่
9 arnoncheat 2019-05-09 15:58:23 โง่
10 SINISTERz 2019-05-09 15:24:42 โง่